دیواری

33 کالا

انواع ساعت های دیواری در دنیا وجود دارد که انسان ها بر اساس سلیقه و نوع کاربرد ساعت آنها رو انتخاب میکنند بطوریکه ساعت های دیواری به چند دسته تقسیم شدهکه میتوان از مهم ترین آنها کلاسیک و نوستالوزی را اسم ببریم ساعت های نوستالژیک قدیم به چندین روش کار میکردند به صورت کوکی که خود آنها هم یا با کلید کوک میشدند وبا پاندول کار میکردند و یا با وزنه که به صورت گوی با زنجیر آویزان بودند کار میکردند ،ساعت های موجود دیواری در بازار ایران دارای تنوع بیشماری از برند و مدل می باشد .