تکنولوژی

هورولوژی

هورولوژی

هورولوژی هنر یا علم اندازه گیری زمان است. ساعتهای دیواری یا رومیزی، ساعتهای مچی، ساعتهای چرخ دنده دار، ساعتهای آفتابی، ساعتهای شنی، ساعتهای آبی، تایمرها، ثبت کنندگان زمان، کرونومترهای دریایی، یا ساعتهای اتمی ، همه نمونه هایی از ابزاری هستند … ادامه مطلب

0دیدگاه ها