سیتیزن

104 کالا

 • ساعت سیتی زن اکودرایو CA0683-08E

  ساعت سیتی زن اکودرایو CA0683-08E

  6,080,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: مشکی سه سال ضمانت نوع مکانیسم: اکودرایو مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن NJ0113-10A

  ساعت سیتی زن NJ0113-10A

  3,740,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد نمایشگر روزهای هفته : دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره جنس بدنه: استیل جنس بند: چرم رنگ بند: مشکی سه سال ضمانت نوع مکانیسم: اتوماتیک مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن NH8363-14H

  ساعت سیتی زن NH8363-14H

  3,290,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد نمایشگر روزهای هفته : دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره جنس بدنه: استیل جنس بند: چرم رنگ بند: قهوه ای سه سال ضمانت نوع مکانیسم: اتوماتیک مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن BI1050-81A

  ساعت سیتی زن BI1050-81A

  1,500,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند:استیل سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن BF2006-86A

  ساعت سیتی زن BF2006-86A

  2,190,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد نمایشگر روزهای هفته : دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند:استیل سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن AN8196-55E

  ساعت سیتی زن AN8196-55E

  3,099,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: مشکی سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن AN8167-53X

  ساعت سیتی زن AN8167-53X

  2,840,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: مشکی سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن AN3600-59E

  ساعت سیتی زن AN3600-59E

  2,840,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: استیل سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن AN8169-58L

  ساعت سیتی زن AN8169-58L

  2,840,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: رزگلد سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن BI5010-59A

  ساعت سیتی زن BI5010-59A

  1,640,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: استیل سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن AN8168-51H

  ساعت سیتی زن AN8168-51H

  2,640,000 تومان
  فرم قاب: گرد تاریخ شمار: دارد مورد استفاده: رسمی، روزمره سه موتور : فعال جنس بدنه: استیل جنس بند: استیل رنگ بند: استیل سه سال ضمانت نوع مکانیسم: کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)
 • ساعت سیتی زن زنانه EZ6368-15A

  ساعت سیتی زن زنانه EZ6368-15A

  2,990,000 تومان
  فرم قاب: چهارگوش تاریخ شمار: ندارد مورد استفاده: رسمی، روزمره جنس بدنه: استیل جنس بند: چرم رنگ بند: قهوه ایی سه سال ضمانت نوع مکانیسم:کوارتز(باطری) مقاومت در برابر آب: WR50 (اسپری ، باران)