هورولوژی،زمان،ساعت

هورولوژی

هورولوژی

هورولوژی به چه معناست؟ هورولوژی هنر یا علم اندازه گیری زمان است. ساعتهای دیواری یا رومیزی، ساعتهای مچی، ساعتهای چرخ دنده دار، ساعتهای آفتابی، ساعتهای شنی، ساعتهای آبی، تایمرها، ثبت کنندگان زمان، کرونومترهای دریایی، یا ساعتهای اتمی ، همه نمونه … ادامه مطلب

0دیدگاه ها